AMATÖR TELSİZ FONETİK ALFABE

Fonetik Alfabe Amatör Telsiz Operatörlerinin birbirleri ile haberleşirken çağrı işaretleri veya anlaşılmayan kelimeler ile ilgili yaptıkları harf kodlamalarında kullandıkları alfabe standartıdır.

 

2 çeşit Fonetik Alfabe vardır. Birincisi tüm dünyada kullanılan Uluslararası Fonetik Alfabe diğeri ise Milli Fonetik Alfabe. Amatör Telsiz Lisansına sahip havaya çıkan her amatör bu alfabeleri bilmek durumundadır. Çünkü QSO(Görüşme) yapılırken çağrı işaretleri fonetik alfabe vasıtasıyla verilip alınır.

Nedir Bu ÇaGrI ISareti?

Çağrı işareti KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü’nün her yıl 2 defa yaptığı Amatör Telsizcilik sınavında başarılı olan kişilere kurum tarafından tahsis edilen koddur. Tahsis edilen çağrı işareti dünya üzerinde sadece sizde olan birşeydir. Aynı işaretin başkası tarafından kullanılması söz konusu değildir ve yasalara göre suçtur. Bu sebeple dünya üzerinde herhangi başka bir amatör telsiz operatörü ile görüşür iken çağrı işaretinizi karşıya söyler görüşmeye öyle başlarsınız. Çağrı işareti değişimi karşılıklıdır ve zorunludur.

ÇaGrı ISareti Bölümleri

Çağrı işaretleri 3 bölümden oluşur. Prefix(Bölge kodu) + Bölge Numarası + Suffix(Harf Grubu)

Prefix yani bölge kodu her ülkeye (veya bölgeye) göre ayrı ayrı sınıflandırılmış ön ektir. Bu ön eklere göre karşıdaki istasyonun ülkesi veya bölgesi tahmin edilebilir. Bir ülkenin birden çok ön eki olabilir.(bkz.Örnek 1)

Bölge numarası, ülkemiz amatör telsizcilik faaliyetleri kapsamında 10 bölgeye ayrılmıştır.(0-9) Özel gün veya etkinlik çağrı işaretleri(bkz. Örnek-2) haricinde bölge numaraları 0 ile 9 arasındadır. Bölge Haritası

Suffix yani harf grubu Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından sınavda başarılı olan adaylara mevcut kullanımda olan çağrı işaretleri de dikkate alınarak rasgele atanan 3 harften oluşan harf grubudur.  Her 5 yılda bir harf grubunuzdan bir harf eksiltilerek yeni harf grubu tahsisi yapılır. Yani havada duyduğunuz çağrı işaretinin bölge kodundan sonra gelen harf grubunun çift veya tek harf olması durumunda eksik olduğunu düşünmeyiniz. Bu o çağrı işaretine sahip amatörün tecrübesinin ve ne kadar uzun zamandır amatör olduğunun da bir göstergesidir.

Organizasyonlara verilen YM ön eklerinin bölge numaraları organizasyonların kendi bulundukları bölgeye ve harf gruplarının(suffix) ilk harfleri de kuruluş amaçlarına göre verilir.
Bu harfler
K – Dernekler (YM3KC – YM7KA)
X – Eğitim Kurumları (YM4XA)
E – Afet ve Acil Durumlarda Haberleşme Görevi Alan Kuruluşlar (YM3EC)
S – İzcilik Kulüpleri (YM2SFT)
R – Araştırma Kuruluşları
V – Bunlar Dışında Kalan Organizasyonlar

Örnekler

Örnek-1
Türkiye Prefixleri(Ön ekleri)
TA (A sınıfı) – TB (B ve C sınıfı) – TC (Özel gün ve etkinlik) – YM (Dernek veya Organizasyonlar)

Örnek-2
Özel gün, yarışma(Contest), anma ve etkinliklerde kullanılmak üzere Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından TC ile başlayan çağrı işareti tahsisi yapılır. Bu çağrı işaretlerinde bölge numarası dikakte alınmaz ve harf grubu sınırlaması yoktur.

TC101GP – Gelibolu 101.yıl Özel Etkinlik Çağrı İşareti
TC101GS – Goncasuyu 101.yıl Özel Çağrı İşareti
TC4A – 4. bölge Yarışma Takımı Özel Çağrı İşareti
TC3P – 3.bölge Yarışma Takımı Özel Çağrı İşareti
TC10A – M.Kemal ATATÜRK’ün ölümünün 79.yılı Etkinliği Ödüllü Özel Çağrı İşareti

Fonetik Alfabe iNDİR (PDF)

Kaynak: ta4aws.com

AMATÖR TELSİZ SİTELERİ

Amatör Telsizcilik konusunda yayında olan diğer sitelerin linklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ulusal Siteler

UluslararasI Siteler

NASIL AMATÖR OLABİLİRSİN?

Amatör Telsizci olmak için; Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından senede 2 kere yapılan Amatör Telsizcilik Sınavlarından birine girerek başarılı olmuş ve belgenizi almış olmanız gerekiyor.

Sınavlar genellikle Nisan – Ekim aylarında Adana, Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ Trabzon ve Van illerinde yapılmaktadır. Güncel sınav takvimi ve duyuruları için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Amatör Telsizcilik Belge SInIflarI

Amatör Telsizcilik Sınavları A/B ya da C sınıfı olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılmaktadır.

A/B SINIFI

A/B Belge Sınıfı başvurusu yapan kişiler sınav sonucunda 60 – 74 arası puan alanlar B Sınıfı, 75 – 100 arası puan alanlar A Sınıfı belge almaya hak kazanmaktadır.

C SINIFI

C Belge Sınıfı başvurusu yapan kişiler sınav sonucunda 60 – 100 arasında puan aldığında belge almaya hak kazanmaktadır.

Kaynak: Amatortelsiz.com.tr

AMATÖR TELSİZCİLİK NEDİR?

Amatör Telsizcilik Nedir?

TANIM 1- Amatör Telsizcilik, hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayret ile telsiz tekniği alanında bilgi alışverişini sağlayan bir uğraştır. Amatör telsizci olmak için öncelikle Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu belgenin düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve ücretler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yürütülmektedir. KEGM tarafından düzenlenen amatör telsizcilik sınavlarına giren ve bu sınavlardan başarılı olanlara uluslararası geçerliliği haiz amatör telsizcilik belgeleri (A, B ve C Sınıfı) KEGM tarafından düzenlenmektedir. (Amatör Telsizcilik sınavı hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız)

TANIM 2 – Amatör telsizcilik (Amateur Radio), dünya üzerinde organize olmuş, hiçbir menfaat gözetmeksizin kendilerine ayrılmış frekans bandlarında ve gönüllü olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş kişilerce yürütülen amatör bir hobi faaliyetidir. Amatör telsizciler “radyo amatörü” (radio amateur) olarak bilinirler.

TANIM 3 – Amatör Telsizcilik (Amatör Radyoculuk), Birleşmiş Milletler’e bağlı bir uzmanlık kuruluşu olan ve haberleşme (telekomünikasyon) konusundaki evrensel düzenleyici kurum sıfatını taşıyan“Uluslararası Telekomünikasyon Birliği – International Telecommunication Union – ITU” tarafınca tanımlanmış bir “Haberleşme Servisi” niteliğindedir. Dolayısıyla, radyo, televizyon, deniz telsizi, hava telsizi, kara telsizi ve benzeri gibi diğer servislerle eşdeğer bir haberleşme etkinliğidir. Tanımı; “Amatör Radyo Servisi, bireylerin kendilerini haberleşme ve haberleşme elektroniğinde yetiştirmelerine yönelik gayri ticari , siyasi boyutu olmayan ve deneysel bir haberleşme servisi” şeklindedir.

 

Neden Amatör Telsizci Olunur?

Elektronik Hobisi

Elektronik ve elektromanyetik alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerin en iyi eğitim ve deney ortamını amatör telsizcilik sunmaktadır. Alıcı, verici, anten, elektronik devreler bu hobinin en temel konusudur.

Acil & Afet HaberlESme

Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler sonrası çoğu zaman GSM şebeke ve hatları geçici olarak kullanılmaz hale gelebiliyor. Böyle durumlarda radyo amatörleri sahip olduğu cihaz ve bilgi birikimi ile bölgesinde haberleşmeyi devam ettirebilir ve diğer bölge ve kişilerle iletişim kurabiliyor.

Sosyal Faaliyetler

Amatör Telsizcilik bir bilim olmasının yanında ciddi bir sosyal faaliyet olarak da tanımlanabilir. Telsizde yeni insanlarla tanışmak, konuşmak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkeni temsil etmek bu hobinin güclü sosyal taraflarıdır. Ayrıca bir çok radyo amatörü dernek çatısı altında birleşerek bulunduğu bölgede faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Amatör Telsizcilik Ne DeGildir?

Amatör telsizciler ilgili kurumlar tarafından ayrıca görevlendirip yetkilendirilmediği sürece;

  • Kamu görevlisi,
  • Acil afet haberleşme sorumlusu,
  • Polis vb… kolluk kuvveti,
  • Kıyı emniyeti personeli,

DEĞİLDİR!

Kaynak: Amatortelsiz.com.tr

 

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV SORU BANKASI

A/B SInIfI Soru BankasI

A/B Sınıfı “İşletme” Soru Bankası iNDİR

A/B Sınıfı “Teknik” Soru Bankası İNDİR

A/B Sınıfı “Ulusal ve Uluslararası Düzenlenmeler” Soru Bankası İNDİR

C SINIFI SORU BANKASI

C Sınıfı “İşletme” Soru Bankası İNDİR

C Sınıfı “Teknik” Soru Bankası İNDİR

C Sınıfı “Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler” Soru Bankası İNDİR

A/B ile C SInIfI Nedir?

Amatör Telsizcilik Sınavına başvuru yaparken sizden A/B ya da C sınıfı arasında bir seçim yapmanız istenir. A/B sınıfı başvurusu yapan adaylardan 60 – 74 arası puan alanlar B Sınıfı75-100 arası puan alanlar ise A Sınıfı Amatör Telsiz Belgesi almaya hak kazanır. C Sınıfına başvuran adaylar ise sınavdan 60 ve üzeri puan aldıklarında belge almaya hak kazanacaktır.

A, B ve C SInIfI ArasIndaki Fark Nedir?

Amatör telsizcilik belge sınıfları operatörün kullanabileceği frekans bandları, modülasyonlar ve cihazları belirlemektedir. A sınıfı bir telsizci; izin verilen tüm band ve emisyonlarda çalışma yapabilirken C sınıfı amatör telsizci; kendisine tanımlanan daha kısıtlı alanlarda çalışma yapabilir. Ayrıca yönetmeliğe göre amatör dernekleri, eğitim kurumu gibi kurumlarda A sınıfı amatör telsizci ilgili kurumun çağrı işareti, rölesi ve yasal işlemlerinde Sorumlu Operatör sıfatına hiz olmaktadır. Belge sahibi olmayan fakat bu konuda eğitim almak isteyen kişiler, A sınıfı bir amatör telsiz operatörü gözetiminde telsiz ile görüşme yapabilmektedir.

AMATÖR TELSİZCİLİK YÖNETMELİGİNDEN;

MADDE 14 – (1) Sınav müfredatının genel özellikleri Şunlardır:
a) A ve B sınıfı: Bütün ilgili amatör radyo düzenlemeleri, haberleşme teknolojileri işletim prosedürlerini ve Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.
b) C Sınıfı: Pratik ve temel haberleşme teknikleri ve ilgili ulusal ve uluslararası işletim düzenlemeleri ve ekipman kullanımı ile birlikte Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde belirtilen bu sınıf amatör telsizcilerin kullanacakları frekans bandları ve teknik kriterleri kapsar.

MADDE 18 – (1) A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(2) B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.
(3) C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar.

Kaynak: Amatortelsiz.com.tr