Wildoff Kurallari

 1. WILDOFF Kulübünün başkanları Numan Çavuş, Anıl Ekinci ve Burak Özdemir’dir.
 2. WILDOFF ticari bir kulüp değildir. Kulüpte aidat sistemi yoktur. Kulüpte kimsenin izinsiz para toplama, ürün satma, reklam yapma gibi bir hakkı yoktur.
 3. WILDOFF organizasyonlarında, WILDOFF ürünlerinin (mont, t-shirt vs.) kullanılması zorunludur. WILDOFF ürünleri olmayan üyelerin talepte bulunması gereklidir.
 4. WILDOFF “Offroad” organizasyonlarında Telsiz kullanımı zorunludur. Bununla birlikte “Amatör Telsiz Ehliyeti” nin de alınması gereklidir. Telsiz kullanırken, telsizi gereksiz yere meşgul etmek ve sohbet etmek yasaktır.
 5. WILDOFF “Offroad” organizasyonlarında doğaya zarar vermek kesinlikle yasaktır. Tarım arazileri, hayvanlar için otlak araziler, sulak araziler ve özel arazilerin bulunduğu bölgelerde “Offroad” yapılması kesinlikle yasaktır.
 6. WILDOFF, organizasyonlarında hep doğa dostu bir tavır içinde olmuştur. Kamp organizasyonlarının başında ve sonunda mıntıka temizliğinin yapılması zorunludur. Bu sebeple, tüm araçlarda çöp poşeti bulundurmak zorunludur. Kamp Ateşi’ni doğaya zarar vermeden yakmak ve kamp ateşinin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmak kesinlikle yasaktır.
 7. WILDOFF organizasyonlarında, araçlardan en az 2 sinde köpek ve kedi maması bulundurmak zorunludur. Etkinlik öncesi kulüp içi görüş görüşmelerde en az 2 kişi belirlenir ve mamaların kasalarda bulundurulması gerekmektedir.
 8. WILDOFF içi görüşmelerde, WILDOFF’un temsil edildiği yerlerde, WILDOFF’un logosunun bulunduğu veya adı geçtiği yerlerde, WILDOFF ile ilgili sosyal medya içeriklerinizde; siyaset, futbol, alkol, pornografi ve küfür içerikli paylaşımlar kesinlikle yasaktır.
 9. WILDOFF içi görüşmelerde, kulüple ilgili özel görüşmelerin 3.kişilere aktarımı veya başka mecralarda paylaşılması, konuşulması ve görüntü aktarılması kesinlikle yasaktır. Tespit edildiği takdirde üye savunması istenir. Yeterli savunma yapılmaz ise, üye ihracı gerçekleşir.
 10. WILDOFF kamp organizasyonlarında, aileli etkinliklerimizden dolayı ortak ateş etrafında ve ortak sohbet alanlarında alkol almak kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte alkollü araç kullanımı da kesinlikle yasaktır.
 11. WILDOFF kamp organizasyonlarında, gece saat 12:00 den sonra yüksek sesli konuşmak ve müzik dinlemek yasaktır.
 12. WILDOFF üye araçlarının trafik kurallarına uyması zorunludur. Üyelerin hız limiti, emniyet kemeri, ve genel kurallara uyması gerekmektedir. Drift, yanlama, makas, park yasağı olan bölgelere park ve engelli park alanlarına araç çekilmesi gibi trafiği tehlikeye sokacak hareketler kesinlikle yasaktır.
 13. WILDOFF stickerı taşıyan her araç üye aracı değildir. WILDOFF kulübünü seven bir çok kişi aracında taşıyabilir. Sticker taşıyan üye araçları güncel olarak web sayfamızın “Üyelerimiz” bölümünde yer almaktadır. Bknz. : https://wildoffroad.org/uyelerimiz/
 14. WILDOFF üye araçlarında, polis çakarı ve polis sireni kullanımı ve takılması yasaktır. Led barlarında trafik içinde kullanımı yasak olmakla birlikte, led barın kılıfla kapatılması gereklidir.
 15. WILDOFF üye araçlarında, 2 adet mapa, çeki demiri (hem ön de, hem arkada), strap ve vinç güvenlik halısı olması zorunludur. Bunların dışında makara da bulundurmak gerekir.
 16. WILDOFF, “Offroad” etkinliklerinde başkanların olmadığı durumlarda; her etkinlik için bir veya birden fazla kişi liderlik edebilir. Lider olacak kişinin direktiflerine harfiyen uymak gereklidir.
 17. WILDOFF çok araçlı etkinliklerinde konvoy kurallarına uymak zorunludur. Araç dizilimi gerekli araç ekipmanlarına göre yapılmaktadır. Bknz. : https://wildoffroad.org/konvoy-kurallari/
 18. WILDOFF kulüp içi herhangi bir sorun teşkil edecek hareketler, problemler veya rahatsız edici durumlarda, ilk olarak Kulüp Başkanları’yla iletişime geçilmelidir. Bireysel şekilde hareket edilmemelidir. Saygı ve sevgi kulüp içi görüşmelerde temel esaslardandır.
 19. WILDOFF organizasyonlarında, son yapılan 5 organizasyona mazeretsiz katılmayanlar için, Kulüp başkanları tarafından kulüpten ihraçı istenilebilir. Geçerli mazeret olmadığı durumlarda ise kulüpten ihracı gerçekleştirilir.
 20. WILDOFF kulübü harici, başka bir Offroad Kulübü etkinliğine katılanlar Kulüp Başkanlarına bilgi vermekle yükümlüdür.
 21. WILDOFF Kulübü içinde bulunan üyelerin “4×4 Özellikli Arazi” araçlarını sattığı durumlarda, yeni bir araç alımı için “3” ay süre verilir. Alınmaması durumunda Kulüp Başkanları tarafından mazeret sorulur. Üyelik devamı Kulüp Başkanları’nın insiyatifindedir.
 22. WILDOFF üyelik başvurusunda bulunan her bireyin kesin kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Başvuruda bulunan bireyin üyelik kurallarına uygunluğu incelenir. Uygun bulunduğu takdirde buluşmalara çağrılır. Birden fazla organizasyona katıldığı takdirde kesin üyelik kabulü gerçekleşir. Bu konuda tüm insiyatif Kulüp Başkanları’nın üzerindedir.
 23. Yukarıdaki tüm kurallar başkanlar dahil, tüm üyelerin uyması gereken zorunlu kurallardır. Kimse için ayrıcalık yoktur. Kurallara uymayan kişiler için ihraç işlemi gerçekleşir.

    WILDOFF YÖNETİMİ